Verbruiksbelastingen op een milieugrondslag (milieuheffingen) hebben vooral als doel gedragsbeïnvloeding van de consumenten ter vermindering van de vervuiling en de congestie.