Merit goods zijn goederen waarvan de overheid vindt dat de burgers er uit zichzelf niet of onvoldoende gebruik van maken en daarom gestimuleerd moeten worden het gebruik op te voeren.

De overheid bemoeit zich dus met de voorkeuren van haar burgers. Daarom worden deze goederen ook wel bemoeigoederen genoemd. Voorbeelden van dit soort goederen die de overheid subsidieert¸ zijn bibliotheken en musea.