De meestbegunstigingsclausule is een regel op grond waarvan tariefvoordelen die leden van de GATT met elkaar overeenkwamen¸ automatisch golden voor de andere GATT-leden.

De meestbegunstigingsclausule is een van de GATT-regels die de vrijmaking van de internationale handel sterk hebben vereenvoudigd.

In 1995 is de GATT vervangen door de World Trade Organization.