Op grond van de Mededingingswet zijn behoudens enkele uitzonderingen alle concurrentiebeperkende afspraken tussen bedrijven verboden.

Een kartel is in principe verboden. Beroepsgroepen die zich via onderlinge prijsafspraken beschermden¸ zoals notarissen en makelaars¸ hebben te horen gekregen dat ze moeten gaan concurreren om de gunst van de klant.

Bedrijven die gaan fuseren¸ moeten de fusie voorleggen aan de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)¸ die de fusie beoordeelt op onder meer de gevolgen voor de concurrentieverhoudingen in Nederland.