Een maximumprijs is een vaak door een overheidsinstantie ingestelde prijs waarboven een goed niet mag worden verkocht.

De figuur laat zien hoe door een maximumprijs tekorten ontstaan.

Op grond van de Prijzenwet kan de minister van Economische Zaken maximumprijzen vaststellen. Een reden hiervoor kan zijn dat verdere prijsverhogingen als sociaal onaanvaardbaar worden beschouwd¸ omdat het om producten gaat waarvan men van mening is dat iedereen (ongeacht het inkomen) daarover moet kunnen beschikken.

Omdat maximumprijzen gepaard gaan met tekorten¸ is een aanvullende maatregel vaak rantsoenering. Een gevolg van de rantsoenering is vaak het ontstaan van een zwarte markt.


Maximumprijs