Het streven naar maximale winst houdt in dat bedrijven in een bepaalde periode een zo groot mogelijk verschil tussen totale opbrengsten en totale kosten willen realiseren.

We kunnen de productie en afzet die maximale winst oplevert op verschillende manieren benaderen: break-evenanalyse

Voorbeeld

Van een bepaald bedrijf gelden in een periode de volgende opbrengsten- en kostenvergelijkingen:

TO = 25¸50q

TK = 5¸50q + 200.000

De break-evenafzet vinden we door de totale de winstvergelijking gelijk te stellen aan nul:

TW = 20q - 200.00 = 0

De break-evenafzet is: q = 200.000/20 = 10000 stuks. Deze uitkomst - eventueel gecombineerd met een schets van de TO-vergelijking en de TK-vergelijking - leert ons dat bij een zo groot mogelijk productie ook een zo groot mogelijke winst hoort. Het bedrijf dat met deze situatie te maken heeft¸ moet de volledige productiecapaciteit benutten. MO = MK-regel.

Maximale winst wordt behaald bij die productie en afzet¸ waarbij de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten.

Voorbeeld

Een bedrijf biedt zijn product aan voor € 30 per eenheid.

De kostenvergelijking luidt: TK = 0¸05q2 + 80

De productie en afzet waarbij maximale winst wordt behaald¸ vinden we als volgt:

Stellen we MO en MK aan elkaar gelijk¸ dan krijgen we:

30 = 0¸1q q = 300

Betekenis van de symbolen:

TO totale opbrengst TK totale kosten TW totale winst MO marginale opbrengsten MK marginale kosten q afgezette hoeveelheidTotale winst = totale opbrengsten - totale kosten