Een betalingsbalans is gedurende een bepaalde periode materieel in evenwicht wanneer de grootte van de officiële reserves in die periode niet verandert.

In de praktijk zal een betalingsbalans zelden of nooit materieel in evenwicht zijn.