Massacommunicatie verloopt via media als radio¸ televisie¸ dagbladen en tijdschriften.

Massacommunicatie maakt deel uit van het promotiebeleid van een bedrijf. Het promotiebeleid is een van de onderdelen van de marketingmix.