Een marktvorm is het geheel van prijsbepalende factoren.

De aard van de marktvorm wordt bepaald door:

We onderscheiden: