De marktsector of particuliere sector omvat alle huishoudingen die hun producten tegen een ten minste kostendekkende prijs proberen te verkopen.

De bedrijven in de marktsector leveren in hoofdzaak individuele goederen. Het marktmechanisme¸ ook wel prijsmechanisme genoemd¸ is richtinggevend voor de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen die worden aangeboden

Voorbeelden van bedrijven in de marktsector zijn kruideniers¸ slagers¸ groentehandelaren¸ slijterijen¸ transportbedrijven¸ advocaten¸ accountants en agrarische ondernemers.