Het marktresultaat is de wijze waarop de markt haar functie vervult.

Het marktresultaat omvat de prijzen die tot stand zijn gekomen¸ de hoeveelheid en kwaliteit van de productie en de wijze waarop de productie is verdeeld.

De functie van de markt is informatieverschaffing. Door prijsveranderingen krijgt de consument gegevens over veranderende productiekosten en aangeboden hoeveelheden¸ terwijl de producent inzicht krijgt in veranderende behoeften en inkomens. Een goed functionerende markt zorgt er uiteindelijk voor dat zo goed mogelijk in de behoeften van de consument wordt voorzien. Marktvorm¸ marktgedrag en marktresultaat beïnvloeden elkaar over en weer.