Het marktgedrag is het handelen van producenten om bepaalde doelen te bereiken.

Het marktgedrag wordt in sterke mate bepaald door het doel van de producent en door de marktvorm waarmee hij te maken heeft.

Zo zullen bij oligopolie de aanbieders heel vaak proberen met elkaar samen te werken. Ook het versterken van de heterogeniteit van de producten is kenmerkend voor oligopolie. Bij de marktvorm volkomen concurrentie is samenwerken zinloos: geen enkele aanbieder kan immers invloed uitoefenen op de marktprijs. Ook reclame en productdifferentiatie zijn hierdoor zinloos. Bij monopolistische concurrentie hebben deze instrumenten wel zin.