Van marktevenwicht is sprake wanneer er op de markt een prijs totstandkomt waarbij de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid.