Een markt is het geheel van vraag naar en aanbod van een goed.

Het begrip markt gebruiken we op verschillende manieren:

Op een concrete markt zijn in de regel de goederen¸ de aanbieders en de vragers aanwezig. Daarnaast kennen we het begrip abstracte markt. Hieronder verstaan we alle prijsbepalende factoren¸ zoals de aard van het goed en het aantal vragers en aanbieders.

We onderscheiden markten van consumptiegoederen en markten voor productiefactoren.


Op een concrete markt