De markten van productiefactoren zijn de arbeidsmarkt¸ de kapitaalmarkt en de markt voor natuurlijke hulpbronnen.

De op deze markten gevormde prijzen zijn enerzijds het inkomen van gezinnen (loon¸ winst (in verband met ondernemersactiviteit) en interest) en anderzijds de productiekosten van bedrijven en de overheid (vooral loon en interest).