Sinds de tweede helft van de jaren tachtig zijn velen in westerse landen ervan overtuigd dat de marktwerking door verstikkende regelgeving ernstig werd verstoord. In veel landen heeft de overheid daarom een marktbeleid in het leven geroepen dat erop gericht is markten soepeler te laten werken.

Voorbeelden hiervan zijn: