Het marktaandeel is de totale omzet van een bedrijf in procenten van de totale marktomzet.

Het marktaandeel kan ook in hoeveelheden worden uitgedrukt.

Het begrip marktaandeel wordt onder meer gebruikt om de grootte van een bepaald bedrijf in vergelijking tot andere bedrijven weer te geven.