De marginale spaarquote is de verandering van de particuliere besparingen gedeeld door de verandering van het nationaal inkomen.

Exacter geformuleerd: de marginale spaarquote is de eerste afgeleide van de spaarfunctie.

Voorbeeld

In een keynesiaans model zonder collectieve sector kan de algemene gedaante van de spaarvergelijking zijn: S = sY - Co.

Betekenis van de symbolen:

S particuliere besparingen Y nationaal inkomen s marginale spaarquote Co autonome consumptie

De marginale spaarquote wordt weergegeven met de kleine letter s.