De marginale opbrengst is de extra opbrengst als de afzet met een zeer kleine hoeveelheid wordt uitgebreid.

De marginale opbrengst wordt gevonden door de eerste afgeleide te nemen van de totale opbrengst(functie).

Voorbeeld

Een bedrijf heeft de volgende totale opbrengstvergelijking:

TO = -20q2 + 1000q

De vergelijking van de marginale opbrengst is dan:

MO = -40q + 1000

Betekenis van de symbolen:

TO totale opbrengst MO marginale opbrengst q afzet