De marginale kosten zijn de extra kosten ten behoeve van de extra productie.

De marginale kosten geven aan hoe de totale kosten veranderen. Deze veranderingen zijn uitsluitend het gevolg van het verloop van de totale variabele kosten. De totale constante kosten veranderen immers niet.

 

Voorbeeld

Veronderstel dat een onderneming de volgende kostenvergelijking heeft:

TK = q3 - 6q2 + 16q + 8

In deze vergelijking is

TVK = q3 - 6q2 + 16q

TCK = 8

De marginale kosten zijn:

MK = 3q2 -12q + 16

We zien dat de eerste afgeleide van TK hetzelfde oplevert als de eerste afgeleiden van TVK.

Betekenis van de symbolen:

TK totale kosten MK marginale kosten TVK totale variabele kosten q productieomvang TCK totale constante kosten