De marginale consumptiequote laat zien op welke wijze de totale particuliere consumptie verandert ten gevolge van een kleine verandering van het nationaal inkomen.

Exacter geformuleerd: de marginale consumptiequote is de eerste afgeleide van de consumptiefunctie.

Het begrip wordt vooral gebruikt in keynesiaanse modellen.

Voorbeeld

In een keynesiaans model zonder collectieve sector kan de algemene gedaante van de consumptievergelijking zijn: C = cY + Co.

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal inkomen c marginale consumptiequote Co autonome consumptie

De marginale consumtpiequote is weergegeven met de kleine letter c.