De marginale beleningsfaciliteit of 'Lombard'-faciliteit is een permanent beschikbare kredietmogelijkheid die banken hebben om tijdelijk (extra) geld te lenen bij de Europese Centrale Bank (of bij een onder haar ressorterende nationale centrale bank als De Nederlandsche Bank). Banken zullen dit doen als ze te krap bij kas komen. De rente op deze leningen is de zgn. Lombardrente en die ligt hoger dan de basisrente.

De marginale beleningsfaciliteit is een permanente faciliteit.