De marginale belastingquote laat zien op welke wijze de belastingopbrengst verandert ten gevolge van een kleine verandering van het nationaal inkomen.

Exacter geformuleerd: de marginale belastingquote is de eerste afgeleide van de belastingfunctie.

Het begrip wordt vooral gebruikt in keynesiaanse modellen.

Voorbeeld

In een keynesiaans model kan de algemene gedaante van de belastingvergelijking zijn:

B = bY + Bo.

Betekenis van de symbolen:

B belastingontvangsten Y nationaal inkomen b marginale belastingquote Bo autonome belastingen

De marginale belastingquote is weergegeven met de kleine letter b.