Het marginale bedrijf is het bedrijf dat tegen de hoogste gemiddelde totale kosten produceert.

Het vraagstuk van het marginale bedrijf speelt zich af rond toetreding en uittreding.

We veronderstellen dat wanneer het marginale bedrijf in een bepaalde bedrijfstak winst maakt dit tot toetreding van nieuwe ondernemingen leidt. Is het marginale bedrijf daarentegen verlieslatend¸ dan zal dat tot uittreding¸ sluiting van bedrijven leiden.

De idee is dat door toetreding de marktprijs zo ver daalt dat er geen toetreding¸ maar ook geen uittreding is. Het marginale bedrijf maakt dan geen winst.

Op vergelijkbare wijze zal wanneer het marginale bedrijf verlieslatend is door uittreding de marktprijs zo veel stijgen dat er geen uittreding meer is. Het marginale bedrijf is dan niet meer verlieslatend.