Het marginaal tarief is het percentage waartegen het extra inkomen volgens de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting wordt belast.

Het marginaal tarief maakt deel uit van het schijventarief.

Voorbeeld

Veronderstel¸ dat we met het volgende schijventarief hebben te maken.

1e schijf € 15.000 belast voor 30% 2e schijf € 15.000 belast voor 40% 3e schijf de rest belast voor 50%

Lisette de Boer moet over € 100.000 inkomstenbelasting betalen.

De door Lisette verschuldigde inkomstenbelasting berekenen we als volgt:

1e schijf € 15.000 x 0¸30 = € 4.500 2e schijf € 15.000 x 0¸40 = € 6.000 3e schijf € 70.000 x 0¸50 = € 35.000

totaal verschuldigd:

€ 45.500

Stell dat Lisette een opslag krijgt van € 1.000. Hoeveel procent belasting betaalt ze over dit extra inkomen?

Het extra inkomen wordt volgens de derde schijf belast voor 50%. 50% is voor Lisette het marginaal tarief.