In de Macro-economische verkenning (MEV) geeft het Centraal Planbureau een verwachting van de ontwikkeling van een aantal economische variabelen¸ zoals werkloosheid¸ inflatie¸ saldo op de betalingsbalans.

De MEV dient als economische onderbouwing van de beleidsvoornemens van de regering die op de derde dinsdag in september (de opening van het parlementaire jaar) bekend worden gemaakt.