Een macro-economische balansvergelijking laat zien dat het saldo ontvangsten/uitgaven van alle economische sectoren samen altijd gelijk is aan nul.

Voorbeeld

In een kringloopmodel van een gesloten economie zonder collectieve sector onderscheiden we alleen de sectoren gezinnen en bedrijven. Ten aanzien van nationaal inkomen¸ nationaal product¸ consumptie¸ investeringen en besparingen kennen we de volgende definities:

nationaal inkomen: Y = C + S nationaal product: W = C + I   Y = W

Uit deze drie vergelijkingen volgt: S - I = 0.

Dit is de macro-economische balansvergelijking.

Voor een open economie met collectieve sector kennen we de volgende macro-economische balansvergelijking:

(S -I) + (B - O) + (M - E) =0

Betekenis van de symbolen:

Y nationaal inkomen W nationaal product C consumptie S besparingen I investeringen B saldo afdrachten aan de collectieve sector O overheidsbestedingen E export M import