De macro-economie is dat deel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met gesommeerde grootheden.

Onderwerpen van studie van de macro-economie zijn onder meer: nationaal inkomen¸ nationaal product - in tegenstelling tot de productie van één bedrijf zoals bij de micro-economie -¸ de effectieve vraag en het algemeen prijsniveau.