De MO = MK-regel houdt in dat een bedrijf maximale winst behaalt bij die productie en afzet¸ waarbij de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten.

Voorbeeld

Een bedrijf biedt haar product aan voor € 30 per eenheid.

De kostenvergelijking luidt: TK = 0¸05q2 + 80

De productie en afzet waarbij maximale winst wordt behaald¸ vinden we als volgt:

Omdat TO = 30q¸ is MO = 30

MK = 0¸1q

Stellen we MO en MK aan elkaar gelijk dan krijgen we:

30 = 0¸1q q = 300

Als het bedrijf 300 eenheden afzet is de behaalde winst maximaal.

Betekenis van de symbolen:

TK totale kosten MK marginale kosten TO totale opbrengsten q productie en afzet MO marginale opbrengsten