Maatschappelijke geldhoeveelheid
Machtsconcentratie
Macro-economische verkenning
Macro-economie
Macro-economische balansvergelijking
Marginaal tarief
Marginale bedrijf
Marginale belastingdruk
Marginale belastingquote
Marginale beleningsfaciliteit
Marginale consumptiequote
Marginale importquote
Marginale kosten
Marginale opbrengsten
Marginale spaarquote
Marketing
Marketinginstrumenten
Marketingmix
Marktaandeel
Marktbeleid
Markten
Markten van consumptiegoederen
Markten van productiefactoren
Marktevenwicht
Marktgedrag
Marktmechanisme
Marktmodel
Marktonderzoek
Marktresultaat
Marktsector
Marktvormen
Marktwerking
Massacommunicatie
Materiële overheidsconsumptie
Materieel betalingsbalansevenwicht
Maximale winst
Maximumprijzen
Mededingingswet
Meestbegunstigingsclausule
Merit goods
Micro-economie
Milieuheffingen
Miljoenennota
Minimuminkomen
Minimumloon
Minimumprijzen
MO = MK-regel
Modaal inkomen
Model
Monetair toezicht
Monetaire reserves
Monetaire unie
Monocultures
Monopolie
Monopolistische concurrentie
Motorrijtuigenbelasting
Multilaterale hulp
Multinationale onderneming
Multiplier
Multipliereffect
Munten