Luxegoederen zijn goederen die men zich pas kan veroorloven wanneer het inkomen een bepaalde drempel heeft overschreden.

De hoogte van het inkomen waarbij de consument tot aanschaf van een bepaald goed overgaat¸ noemen we het drempelinkomen.

Kenmerkend voor luxegoederen (of drempelgoederen) is dat de vraag naar dergelijke goederen sterker toeneemt dan het inkomen.


De Engelcurve van een drempelgoed