De Lorenzcurve is een grafische weergave van de personele inkomensverdeling van een land in een bepaald jaar.

De Lorenzcurve kan ook voor het weergeven van andere verdelingen dan de inkomensverdeling worden gebruikt.

In de figuur is een voorbeeld van een Lorenzcurve gegeven.


Een Lorenzcurve