Het lopend verkeer omvat de in- en uitvoer van goederen en diensten¸ het gebruik van productiefactoren uit en door het buitenland en schenkingen voor consumptieve doeleinden door en aan het buitenland.

Het lopend verkeer vindt zijn financiële tegenhanger op de lopende rekening van de betalingsbalans¸ waarop worden geadministreerd: