De loonruimte voor een bedrijf of bedrijfstak is de som van de stijging van de arbeidsproductiviteit en van de prijs van de eindproducten.

Een stijging van de arbeidsproductiviteit leidt bij gelijkblijvende loonkosten per werknemer per periode en gelijkblijvende verkoopprijzen tot hogere inkomsten voor het bedrijf. Dit geldt met de nodige veranderingen ook voor een hogere verkoopprijs.

Volgens de sociale partners kan deze extra geldstroom worden gebruikt voor:

Wanneer genoemde stijgingen binnen de loonruimte blijven¸ wordt de winst van bedrijven niet aangetast.