De loonquote is het totale looninkomen verdiend in een jaar gedeeld door het nationaal inkomen.