Van een loonprijsspiraal spreken we wanneer werkgevers ingewilligde looneisen doorberekenen in de prijzen¸ waarna deze prijsstijgingen weer tot looneisen leiden.

Op deze wijze kan een loonprijsspiraal een reeds ingezette kosteninflatie in stand houden.