Onder de loonkosten verstaan we in de regel de loonkosten per eenheid product.

De (jaarlijkse) loonkosten per werknemer zijn op de volgende manier opgebouwd:

De totale loonkosten van alle werknemers samen moet de werkgever via de verkoopprijs van de producten terugverdienen.

Door de loonkosten per werknemer te delen door de arbeidsproductiviteit (per werknemer) vinden we de loonkosten per eenheid product. Dit laatste bedrag maakt deel uit van de productiekosten van een product.

De ontwikkeling van de loonkosten per eenheid product is tevens een maatstaf voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.


Loonkosten