De loonheffing bestaat uit loonbelasting plus premies volksverzekeringen.

De premies volksverzekeringen (AOW¸ Anw¸ AWBZ) maken deel uit van de eerste schijf van het schijventarief dat bij de berekening van de loon- en inkomstenbelasting wordt gehanteerd.

Omdat het strikt formeel hierdoor niet juist is van betaalde loonbelasting respectievelijk inkomstenbelasting te spreken¸ wordt de term loonheffing gebruikt. In de praktijk wordt deze term weinig gehanteerd.