Wanneer een werknemer buiten zijn schuld geen werk kan verrichten¸ ontvangt hij in de regel een uitkering wegens loonderving. Dergelijke werknemersverzekeringen zijn onder meer: