Werkgevers zijn wettelijk verplicht om op het loon dat ze hun werknemers uitbetalen de zogenoemde loonheffing in mindering te brengen. Deze heffing is samengesteld uit twee onderdelen: de loonbelasting en de premie volksverzekeringen (AOW¸ Anw¸ AWBZ en AKW).

De op het loon ingehouden loonbelasting komt in mindering op het bedrag dat verschuldigd is voor de inkomstenbelasting.

Wanneer de belastingplichtige alleen een inkomen verkrijgt uit arbeid en er geen andere inkomensbronnen zijn (bijv. eigen woning¸ besparingen en beleggingen) dan hoeft geen aangifte voor de inkomstenbelasting te worden gedaan. De belastingdienst veronderstelt dan dat met de inhouding van de loonbelasting tevens volledig voldaan is aan de belastingplicht met betrekking tot de inkomstenbelasting.