Iedereen in Nederland die inkomen geniet¸ moet hierover inkomstenbelasting betalen.

Hoewel er vaak van loon- en inkomstenbelasting wordt gesproken¸ is de eigenlijke heffing de inkomstenbelasting. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Iedereen die in een bepaald jaar inkomen heeft genoten¸ moet daarvan aangifte doen.

Inkomens kunnen afkomstig zijn uit arbeid en eigen woning¸ uit winst uit onderneming en uit besparingen en beleggingen. Om de aanslag voor de inkomstenbelasting te kunnen bepalen worden deze verschillende inkomens verdeeld over drie boxen. Elke box kent een eigen belastingtarief. De totaal verschuldigde belasting wordt verlaagd met een of meer heffingskortingen.

Voor zover er op het loon loonbelasting is ingehouden (de loonheffing)¸ komen deze reeds betaalde bedragen eveneens in mindering op het bedrag dat nog verschuldigd is voor de inkomstenbelasting.