Het begrip lastendruk wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Wélke moet uit de context blijken.

Enkele voorbeelden van het gebruik 'lastendruk' zijn: