Lagelonenlanden zijn díe ontwikkelingslanden waarvan de opkomende industrie door de industrielanden wordt beschouwd als een bedreiging voor de eigen industrie.

In de loop van de tijd is vooral betrekkelijk eenvoudige arbeidsintensieve productie vanuit de industrielanden verplaatst naar lagelonenlanden. Op korte termijn gaat zo'n verplaatsing gepaard met verlies aan werkgelegenheid. Op lange termijn worden industrielanden door de grotere internationale concurrentie gedwongen zich toe te leggen op producties met een hoge arbeidsproductiviteit.