Veel landen beschouwen de import uit landen met zeer lage lonen als oneerlijke concurrentie. Op grond van het lagelonenargument proberen zij producten uit dergelijke landen te weren.

Vaak wordt dan over het hoofd gezien dat de geringe arbeidsproductiviteit in lagelonenlanden de import niet wezenlijk goedkoper maakt.

Als de import uit lagelonenlanden wel goedkoper is¸ is het aanbevelenswaardig de betreffende producten te kopen; ze zijn immers goedkoper dan eigen fabrikaat.