Lage-inkomenslanden zijn landen waarvan het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking op de armoedegrens ligt.

Volgens gegevens van de Wereldbank betroffen dit in 1995 63 landen met een gezamenlijke bevolking van 3¸2 miljard mensen.