De Laffercurve geeft een mogelijk verband weer tussen de hoogte van de belastingtarieven en de totale belastingopbrengsten.

De idee van Laffer is de volgende: 'De belastingopbrengsten (algemeen de opbrengsten van de collectieve sector) zijn nihil wanneer geen belastingen (en premies) worden geheven. Maar ook wanneer de tarieven heel erg hoog zijn¸ is de opbrengt nihil: wie wil er immers een belaste activiteit verrichten wanneer vrijwel de hele opbrengst naar de fiscus gaat?'

Uit de figuur blijkt dat bij tarieven hoger dan punt A een daling van de tarieven leidt tot hogere opbrengsten. Een kleinere wig zou immers én de economische activiteiten stimuleren én de vlucht in het zwarte circuit verminderen.


De Laffercurve