De laagconjunctuur of depressie is de neergaande fase van de conjunctuurgolf.

Onder invloed van de daling van de effectieve vraag (we spreken in dit verband ook wel van onderbesteding) vermindert de productie en dalen de winsten. Steeds meer bedrijven gaan failliet. De werkloosheid stijgt.