Loon is het inkomen dat verworven wordt met de productiefactor arbeid.

Het economische begrip loon is opgebouwd uit: