Kredietverlening is het ter beschikking stellen van goederen of geld die pas in de toekomst worden betaald of terugbetaald.

Wanneer goederen ter beschikking worden gesteld die pas later worden betaald¸ hebben we in de regel te maken met leverancierskrediet.

Bij het verstrekken van een krediet in de vorm van geld kan het geldbedrag chartaal dan wel giraal ter beschikking van de schuldenaar worden gesteld.