Krediet is het bedrag dat men een ander (vaak een bank) verschuldigd is of verschuldigd wordt.

Een bank kan door een krediet te verlenen iemand toestaan een schuld aan de bank te laten ontstaan. Men maakt gebruik van het krediet door bijvoorbeeld een groter bedrag aan betalingsopdrachten via de bankgirorekening te laten verlopen dan overeenkomt met het tegoed op de rekening.